NECO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD  No. 190 Zhongzheng Road, Wufeng District, Taichung City 41362, Taiwan.